voegwerk

Voegwerk in Roden door Kernebeek Metselwerken

Vroeger werd er weinig aandacht besteed aan voegwerk. Tegenwoordig wordt er meer aandacht aan besteed. Als er bij de bouw van uw huis of bedrijfspand in Roden goed wordt gevoegd, hebt er het langste profijt. Voegen moet professioneel en deskundig gebeuren. Wij verzorgen het voegwerk bij de bouw uw huis of bedrijfspand in Roden, maar wij vervangen ook oud voegwerk dat verweerd is of in het verleden niet goed uitgevoerd is.

Kernebeek Metselwerken zorgt voor duurzaam voegwerk in Roden

Er zijn een aantal voorwaarden waar duurzaam voegwerk aan moet voldoen.

  • Ten eerste moet er een goede voorbereiding zijn van de ondergrond, het uitkrabben van het metselwerk. Maar ook het schoonmaken van de voegen en het vaststellen van het vochtgehalte van de stenen hoort bij de voorbereiding.
  • Ten tweede moet de voegspecie de juiste samenstelling hebben. Er moet een uitgebalanceerde hoeveelheid zand en de juiste opbouw van de mortel zijn.
  • Ten derde is de nabehandeling van de aangebrachte voegspecie belangrijk. De voegspecie moet worden beschermt tegen uitdrogen en uitspoelen door de regen.
  • Maar uiteindelijk draait het allemaal om vakmanschap en deskundigheid van de betrouwbare medewerkers van Kernebeek Metselwerken.

De juiste hardheid van de voeg door Kernebeek Metselwerken

Er zijn veel verschillende varianten voegen. Zo is er de snijvoeg en de schaduwvoeg. Maar ook de platte borstelvoeg en de verdiepte gladde voeg. Per project verschilt het welke voeg wij gebruiken. Wat de hardheid van voegen betreft zijn het niet alleen bovengenoemde voorwaarden waaraan duurzaam voegwerk moet voldoen. In de ondergrond zitten zouten en zuren die het uitharden zeer nadelig kunnen beïnvloeden. Hier heb je veel mee te maken wanneer men oudbouw gaat renoveren. Met een voeghardheidsmeter is het mogelijk om de voeg na uitharding te meten. Als er net gevoegd is, is nazorg van het voegwerk erg belangrijk. Hierdoor blijft het voegwerk beter beschermd tegen uitdrogen en uitspoelen door de regen. Om een sterke voeg met een lange levensduur te garanderen bieden wij goede nazorg.
 

Nieuws / Actueel